Mobilní třídění materiálu
RESTA TK6

Používáme technologie ochrannou známkou BRONEM®.

Mobilní třídící jednotka RESTA TK6

Slouží ke třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů na 4 frakce. Materiál ke třídění se kolovým nakladačem zaváží do násypky s tyčovým roštem. Materiál, propadlý tyčovým roštem, je dávkován pásovým podavačem na vlastní třídič. Vytříděné frakce prochází přes skluzy na 3pásové dopravníky a dále na zemní skládku.

Zpracovává

  • stavební odpady
  • přírodní kamenivo
  • písky, štěrky
  • výkopové zeminy
 
Zpracovávástavební suti, přírodní kámen, výkopek
Výstupaž 3 frakce, dle okatosti použitých sítí
Výkon80 – 150 tun dle materiálu
Hmotnost stroje6,2 tuny

Recyklát

Tříděný recyklát je materiál pro stavebnictví vysoké jakosti.

Je vyráběný zpracováním kvalitního materiálu z demolic budov a silnic. A je vhodný i pro nosné vrstvy při stavbě silnic. Využívá se pro štěrkové nosné vrstvy, které splňují díky svému definovanému složení a kontrolovaným výchozím surovinám požadavky, kladené na výstavbu silnic. Díky svým vysokým kompresním hodnotám a nízké specifické hmotnosti představuje průmyslově vyráběný produkt nadprůměrné kvality. Sypané štěrkové vrstvy z recyklátu jsou mimořádně výhodné z hlediska ekonomiky stavby. Recykláty lze bez problémů zpracovat gradery jako nosnou vrstvu. Při dodržení technologických postupů lze z recyklátu vyrábět základní stavební prvky vhodné pro stavby s menší náročností na pevnost v tlaku.

Drcením a následně tříděním stavebního odpadu vzniká recyklát.

Recyklát je rozdělený podle hrubosti na různé frakce: 0 – 8 mm; 8 – 16 mm; 16 – 32 mm, 32 – 63 mm, 0-63 mm, 63 – 125 mm, 0-125 mm.

Násypka s hrubotřídičem

Masivní ocelová svařovaná konstrukce, objem 2 m3, hydraulicky sklopný tyčový rošt se štěrbinou 96 mm ovládaný dálkově z nakladače.

Pásový podavač

Pásový podavač šířky 800 mm poháněný elektrobubnem Interroll. Rychlost podávání materiálu plynule regulovatelná frekvenčním měničem.

Třídič 900×2200/2

Vibrační, dvousítný, s kruhově eliptickým pohybem třídicích ploch o rozměru 900×2200 mm. Horní síto napínané příčně, spodní napínané podélně s možností využití strunových sít. Pohon příložným vibromotorem 1,5 kW. Třídič je uložen na ocelových vinutých pružinách.