Mobilní drcení materiálu
RESTA CH1 a RESTA CH2

Používáme technologie ochrannou známkou BRONEM®.

Jsme držiteli povolení k provozu zařízení k nakládaní s odpady (CZB00428) a na žádost vydáváme potvrzení o zpracování a likvidaci.

Mobilní drtící jednotka RESTA CH1, 2

Slouží k drcení stavebních sutí a přírodních materiálů. Materiál k drcení se zaváží kolovým nakladačem do násypky. Z násypky je materiál dávkován podavačem do drtiče. Podrcený materiál se vynáší pásovým dopravníkem na zemní skládku.

Mobilní drtící jednotka RESTA CH1, 2 má vlastní pojezd a vlastní váhu pro orientaci denního výkonu. Je vybavena zavlažovacím systémem z důvodu omezení prašnosti. Jednotka je vybavena magnetem, který odděluje kovové materiály. Jsou vybaveni odhliňovacím systémem.

Samostatný pás pro odvod hlíny.

Zpracovává

  • beton, železobeton
  • cihelné suti
  • přírodní materiály (do pevnosti 200 MPa)
  • asfalt
vstupCH1 710 x 500 mm, CHA2 700 x 900
výstup0 – 63 mm (dle nastavené štěrbiny drtiče), odhlinění 0 – 40 mm
výkonCH1 30 – 60 t/h dle nastavení výstupní štěrbiny a typu materiálu, CH2 50 – 80 t/h
hmotnostCH1 19,5 t, CH2 32 t